Кийинки баа

24  Анан Иса шакирттерине мындай деп айтты: «Ким менин артымдан ээрчигиси келсе, өзүнөн баш тартып, жаза устунун алсын жана дайыма менин жолумду жолдосун. 25  Анткени ким өз жанын сактагысы келсе, ал андан айрылат, ал эми ким мен үчүн жанынан айрылса, ал аны сактап калат. 26  Адам бүт дүйнөгө ээ болуп, бирок жанынан айрылса, анда ага эмне пайда?

Матай 16:24-26


by

Comments

One response to “Кийинки баа”

  1. Ragnar
    Ragnar

    Ыйса биз бул жашообузду кармай албай турганыбызды билебиз деп үйрөтөт биз жоготобуз бул жашообузду түбөлүккө сактап калуунун жолу өлүмдү жеңген адамга берүү. Ага өз өмүрүңдү ишен ошондо сен баарын кайтарып бересиң.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *