Mindblown: a blog about philosophy.

  • Өлүмдөн өмүргө чейин

    24  Силерге чындыкты айтып коёюн, менин сөздөрүмдү угуп, мени жибергенге ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ. Ал соттолбойт, анткени өлүмдөн өмүргө өттү. Жакан 5:24

  • Чарчагандар үчүн эс алыңыз

    28  Мээнеттенгендер жана түйшүк тарткандар, баарыңар мага келгиле. Мен силерди сергитем. 29  Менин моюнтуругумду алып, менден үйрөнгүлө, анткени мүнөзүм жумшак, жүрөгүм момун. Ошондо жаныңар сергийт. 30  Себеби моюнтуругум ыңгайлуу, жүгүм жеңил». Матай 11:28-30

Got any book recommendations?