Эң чоң осуят: сүйүү

37  Ал мындай деди: «„Жахаба Кудайыңды бүт жүрөгүң менен, бүт жаның менен, бүт акылың менен сүй“. 38  Бул — биринчи жана эң маанилүү осуят. 39  Экинчиси ушуга эле окшош: „Жакыныңды өзүңдү сүйгөндөй сүй“. 40  Бүт Мыйзам да, пайгамбарлардын айткандары да ушул эки осуятка негизделет».

Матай 22: 37-40

by

Comments

One response to “Эң чоң осуят: сүйүү”

  1. Ragnar
    Ragnar

    Ыйса Машайактын жакыныңды кантип сүйө аларыңды көрсөтүүсүн сура. Андан коңшуларың ким экенин көрсөтүүсүн суран. Андан сүйгөн адам болууга жардам беришин сураңыз.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *