Ыйык кат Мессияны билдирет

25  Ошондо Иса аларга: «Оо, акылсыздар, пайгамбарлар айткан сөздөрдүн баарын качан жүрөгүңөр менен кабыл аласыңар?! 26  Машаяк даңкка бөлөнүшү үчүн ушулардын баарын башынан өткөрүп, азап тартышы керек эмес беле?!» — деди. 27  Андан кийин Мусанын жана башка бардык пайгамбарлардын сөздөрүнөн баштап, бүт Ыйык Жазмада өзү жөнүндө айтылгандарды түшүндүрүп берди.

Лука 24: 25-27

by

Comments

One response to “Ыйык кат Мессияны билдирет”

  1. Ragnar
    Ragnar

    Шакирттер өздөрү да пайгамбарлардын жазгандарына ишенүүгө шашышкан жок. Бизге да ишенүү кыйын. Бирок муну пайгамбарлар ачык айтышкан. The Taurat and the prophets of Zabur азап менен өлүмдү, ошондой эле Машайактын жеңишин жана тирилүүсүн алдын ала айткан. Пайгамбарлардын шакирти болгула, ошондо бул нерселердин чындыгын билишиңер үчүн.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *