Жашоонун тирилүүсү

25  Ошондо Иса: «Мен тирилүүмүн жана өмүрмүн. Мага ишенген адам өлсө да, кайра тирилет. 26  Ким мага ишенип жашаса, ал эч качан өлбөйт. Буга ишенесиңби?» — деп сурады.

Жакан 11: 25-26


by

Comments

One response to “Жашоонун тирилүүсү”

  1. Ragnar
    Ragnar

    Ыйса сага өлгөндөн кийинки жашоону убада кылат, эгер ага ишенсең же ишенсең, баарыбыз дене менен өлөбүз, Бирок Ыйса Машайак сени тирилтүүгө укугу бар өлгөндөн кийин. Эгер ага ишенсеңиз, ал сиз үчүн жасайм деп убада берет өлүм алдында мындан да жакшы үмүт барбы?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *